Vzduchotechnika a rekuperace

Komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima

Výhody a přednosti rekuperace

Proč chtít rekuperaci od MG NOW?

Časté dotazy

 

Systém pro komfortní větrání s rekuperací zajišťuje optimální využití vytvořeného tepla až s 95% účinností. V letním období naopak můžeme rekuperační jednotku využít k ochlazování pobytového prostoru.

Díky energetickým rekonstrukcím a zpřísňování stavebních předpisů pro novostavby dochází k zesílené izolaci vnějších stěn, okna a dveře jsou stále vzduchotěsnější. To sice pomáhá při úsporách tepelné energie, činí však nepostradatelným systém řízeného větrání, zajišťující pravidelnou výměnu vzduchu s minimální ztrátou energie.

\---

Navrhneme Vám a s využitím dotací od státu zrealizujeme komfortní větrání do Vašeho domu nebo bytu na míru.


Základní princip je jednoduchý. Z venkovního prostředí je fasádním nebo střešním výústkem nasáván čerstvý vzduch, který je přiváděn do centrální rekuperační jednotky. Zde prochází křížovým výměníkem a je předehříván odchozím znehodnoceným vzduchem. Ten je nasáván z vnitřních prostor a po průchodu výměníkem, kde odevzdá většinu tepla, je odváděn mimo budovu. Využíváno je skutečnosti, že vnitřní teplejší vzduch má větší tepelnou kapacitu, venkovní vzduch naopak kapacitu menší díky menší vlhkosti.

 

Rekuperační jednotka je zařízení, kde se využívá teploty vzduchu odsávaného z prostoru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z vnějšího prostředí. Tyto dva „vzduchy“ jsou od sebe odděleny tak, že nemůže dojít k jejich promísení a zároveň stykové plochy jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje maximální přestup tepla. Výsledkem je, že použitý vzduch se všemi v sobě obsaženými pachy (pachy z kuchyně a WC, kouř, „vydýchaný vzduch“) je odváděn mimo objekt a je nahrazen čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem. Touto výměnou vzduchu je dosaženo příjemného a hygienicky nezávadného životního prostředí v pobytových prostorech.
Současné technologie předních světových výrobců umožňují použití tzv. entalpického výměníku, kdy v jednotce dochází nejen k přenosu teplot, ale také vlhkosti vzduchu. Tímto lze předejít obávanému vysušení vzduchu.


Výhody a přednosti rekuperace


Zdraví

 • Optimální přívod kyslíku a vzduchu bez průvanů – podporuje pohodu.
 • Snížení hodnot CO2 v interiéru – snížením hodnot CO2 předcházíme únavě, bolestem hlavy a jiným zdravotním problémům. Čistý vzduch nám zajišťuje zdravý spánek, regeneraci organismu, více energie.
 • Příznivé pro alergiky, přispívá ke snížení dýchacích cest. Zamezení pronikání vnějších škodlivých látek do místnosti pomocí jemných filtrů a odvádění škodlivin z interiéru.
 • Zamezení tvorby plísní.

Komfort

 • Trvalý přívod čerstvého vzduchu
 • Volitelné předehřívání přiváděného vzduchu v zimě a ochlazovaného v létě
 • Ochrana před venkovním hlukem a zvýšená ochrana před vloupáním

Úspora energie

 • Rekuperace tepla až 95 %
 • Úspora energie na vytápění až 50 %
 • Čistý vzduch nám zajišťuje zdravý spánek

 

Dotace Nová zelená úsporám 2015–2021 až do výše 110 000,– Kč


Proč chtít rekuperaci od MG NOW?

 1. Komplexní služby– Zjistíme veškeré služby – projekční práce, vyřízení dotací Nová zelená úsporám, montáž vzduchotechniky, realizace vč. potřebných stavebních úprav (sádrokartony, zednické práce, voda-topení, elektro….)
 2. Používám pouze výrobky renomovaných světových a tuzemzkých firem – Zehnder, Paul, Nibe, Remak
 3. Pro rozvod vzduchu používáme flexibilní potrubí s tzv. paprskovým (hvězdicovým) rozvodem vzduchu. Díky kterému je možno přívod i odvod vzduch regulovat do jednotlivých místností zvlášť. Díky tomuto potrubí je možné kontrolovat a hlavně čistit jednotlivé rozvody
 4. Větrání bez rozvodů v interiéru a složitých stavebních úprav
 5. Realizace po celé ČR
 6. Dlouholeté zkušenosti s realizací nizoenergetických a pasivních domů

Časté dotazy

1. Proč bych si měl vůbec instalovat větrací zařízení?
Kvůli stále více utěsněným stavbám je nezbytný přívod čerstvého vzduchu nezávisle na uživateli. Dnešní novostavby a rekonstrukce vyžadují řešení větrání na ochranu před vlhkostí, které omezuje tvorbu plísní a přispívá k zachování hodnoty nemovitosti. Výhody spočívají v úspoře energie až 50 %, vzduchu bez pylů vhodném pro alergiky a celkově větším komfortu.

2. Smí být při použití větracího zařízení otevřená okna?
Okna můžete kdykoliv otevřít. K větrání to nutné není. Komfortní větrací zařízení splní tento úkol mnohem účinněji. Bez starostí máte zajištěný čerstvý vzduch a optimální kvalitu vzduchu v místnostech v kteroukoliv denní a noční dobu, za každého počasí a v každém ročním období.

3. Zvýší se energetická spotřeba při použití větracího zařízení?
Použitím větracího zařízení se zpětným získáváním tepla se energetická spotřeba výrazně sníží. Energie získaná z odváděného vzduchu je asi 15 – 20krát vyšší než energetická spotřeba vysoce účinných stejnosměrných ventilátorů větrací jednotky. To znamená úsporu peněz.

4. Může být vzduch z větracího zařízení v zimě příliš suchý?
Pokud se studený venkovní vzduch ohřívá na pokojovou teplotu, klesá relativní vlhkost vzduchu. Pociťujeme vzduch jako suchý. To platí také pro větrání okny. Firma Zehnder proto nabízí entalpický výměník tepla. Ten zajišťuje získávání tepla i vlhkosti z odváděného vzduchu zpět.

5. Uslyším po instalaci větracího zařízení zvuky z vedlejšího pokoje?
Rozvody vzduchu Zehnder jsou konstruovány tak, aby nevytvářely přímé propojení místností. Všechna vzduchová potrubí jsou do místnosti vedena přímo z rozvaděče. K přenosu zvuků rozvodem vzduchu tedy nedochází.

6. Jak lze zabránit usazeninám nečistot ve větracích trubkách?
Částice nečistot ve venkovním vzduchu se odstraní již pomocí filtru ve větrací jednotce. Usazování nečistot navíc zabraňují filtry odváděného vzduchu a speciální hladký vnitřní povrch vzduchového potrubí. Systém rozvodu je koncipován tak, aby umožňoval snadné čištění vzduchového potrubí.

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám:

Proč si vybrat právě nás?

 • Komplexní služby
 • Používáme výrobky renomovaných firem
 • Konzultace zdarma
 • Realizace po celé ČR
 • Dlouhodobé zkušenosti

Facebook
© 2017 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign